บ้านหนองคูน้อย
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020105
PERCODE 6 หลัก650241
กระทรวง 10 หลัก1032650241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคูน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkunoi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองคูน้อย
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสNongkunoi102@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก