บ้านหนองแวง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020106
PERCODE 6 หลัก650242
กระทรวง 10 หลัก1032650242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)nongwangschool
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 หนองแวง
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810550899
อีเมล์แอดเดรสpreecha011@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก