บ้านโพนงอย
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020107
PERCODE 6 หลัก650210
กระทรวง 10 หลัก1032650210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนงอย
ชื่อ (อังกฤษ)Ponngoischool
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 โพนงอย
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์637641144
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650210
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก