บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020108
PERCODE 6 หลัก650207
กระทรวง 10 หลัก1032650207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuamittraphabtee 85
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองบัว
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-7733615
อีเมล์แอดเดรสkrusorr85@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650207
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก