บ้านม่วงมูล
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020109
PERCODE 6 หลัก650208
กระทรวง 10 หลัก1032650208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงมูล
ชื่อ (อังกฤษ)banmungmoon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ม่วงมูล
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์815795551
อีเมล์แอดเดรสmungmoon_sr@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก