บ้านไกลเสนียด
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020110
PERCODE 6 หลัก650209
กระทรวง 10 หลัก1032650209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไกลเสนียด
ชื่อ (อังกฤษ)BANKLAISANIAT
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านไกลเสนียด
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-534141
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก