บ้านหนองไม้ถี่
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020111
PERCODE 6 หลัก650260
กระทรวง 10 หลัก1032650260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไม้ถี่
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGMAITEE
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองไม้ถี่
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44727399
อีเมล์แอดเดรสkoranitdao@gmail.com
เว็บไซต์https://www.facebook.com/profile.php?id=100006058059001
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก