บ้านทุ่งโก
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020112
PERCODE 6 หลัก650261
กระทรวง 10 หลัก1032650261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งโก
ชื่อ (อังกฤษ)BAN TUNGKO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ทุ่งโก
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์651237639
อีเมล์แอดเดรสwjakkapan@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก