บ้านบุผาง
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020113
PERCODE 6 หลัก650262
กระทรวง 10 หลัก1032650262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุผาง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Bupang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บุผาง
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-503566
อีเมล์แอดเดรสBuphang332020113@gmail.com
เว็บไซต์Buphang332020113@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก