บ้านหนองคูใหญ่
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020114
PERCODE 6 หลัก650263
กระทรวง 10 หลัก1032650263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคูใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)NONGKUYAI
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองคูใหญ่
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069156
อีเมล์แอดเดรสnajar.nim@gmail
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก