บ้านนานวล
เครือข่ายท่าตูม
เครือข่ายท่าตูม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020115
PERCODE 6 หลัก650264
กระทรวง 10 หลัก1032650264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนานวล
ชื่อ (อังกฤษ)Bannanualschool
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 นานวล
ตำบลหนองเมธี
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899474928
อีเมล์แอดเดรสkakloy7164@gmail.com
เว็บไซต์www.bannanualschool.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก