บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020116
PERCODE 6 หลัก650352
กระทรวง 10 หลัก1032650352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Banbon(tawareewittaya)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านบอน
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812591877
อีเมล์แอดเดรสkrudoybow83@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก