บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020117
PERCODE 6 หลัก650353
กระทรวง 10 หลัก1032650353
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ)lamphoen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านลำเพิญ
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-581-6291
อีเมล์แอดเดรสlampernschool@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก