บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020118
PERCODE 6 หลัก650354
กระทรวง 10 หลัก1032650354
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongpuey(Munsueksawittaya)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านดงเปือย
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590127
อีเมล์แอดเดรสannop044512882@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก