บ้านดงเค็ง
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020119
PERCODE 6 หลัก650355
กระทรวง 10 หลัก1032650355
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงเค็ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongkeng
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านดง
ตำบลกุดขาคีม
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์099-9371923
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก