บ้านแก
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020120
PERCODE 6 หลัก650349
กระทรวง 10 หลัก1032650349
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaekaesuksavittaya
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านโนนธาตุ
ตำบลแก
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์610259958
อีเมล์แอดเดรสkaesuksa@hotmail.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก