บ้านหนองบัวน้อย
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020121
PERCODE 6 หลัก650350
กระทรวง 10 หลัก1032650350
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbuanoi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 บ้านบึงใหม่
ตำบลแก
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590088
อีเมล์แอดเดรสnongbuanoy123@hotmail.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก