บ้านหาญฮี
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020123
PERCODE 6 หลัก650380
กระทรวง 10 หลัก1032650380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาญฮี
ชื่อ (อังกฤษ)banhanhee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านหาญฮี
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590090
อีเมล์แอดเดรสnull
เว็บไซต์null
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก