บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020124
PERCODE 6 หลัก650381
กระทรวง 10 หลัก1032650381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึง-ยางประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)banbueng-yangprachasan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บึง
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-154060
อีเมล์แอดเดรสbuengyangpachasan@gmail.com
เว็บไซต์bungyang.webthai.in/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก