บ้านหนองหิน
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020125
PERCODE 6 หลัก650382
กระทรวง 10 หลัก1032650382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหิน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghin
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านโนนกลาง
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590190
อีเมล์แอดเดรสbuddixakhrdech@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650382
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก