บ้านหนองตอ-บัวเสียว
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020126
PERCODE 6 หลัก650383
กระทรวง 10 หลัก1032650383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตอ-บัวเสียว
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtaw-Baoseaw
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บัวเสียว
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสNongtawschool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก