บ้านโนนทราย
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020127
PERCODE 6 หลัก650384
กระทรวง 10 หลัก1032650384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโนนทราย
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44069317
อีเมล์แอดเดรสbaannonsaischool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก