บ้านดอนแรด
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020128
PERCODE 6 หลัก650379
กระทรวง 10 หลัก1032650379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนแรด
ชื่อ (อังกฤษ)bandonrad school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านดอนแรด
ตำบลดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-517503
อีเมล์แอดเดรสsomsrrsom@yahoo.co.th
เว็บไซต์www.bandonreat.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก