บ้านจาน
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020129
PERCODE 6 หลัก650358
กระทรวง 10 หลัก1032650358
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Banjan school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 จาน
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933237553
อีเมล์แอดเดรสbeeziikslam@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก