บ้านทับน้อย
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020130
PERCODE 6 หลัก650359
กระทรวง 10 หลัก1032650359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTABNOI
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านทับน้อย
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์849615050
อีเมล์แอดเดรสtabnoischool32020130@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650359&page=info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก