บ้านทับโพธิ์วิทยา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020131
PERCODE 6 หลัก650360
กระทรวง 10 หลัก1032650360
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทับโพธิ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Thapphowitthaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านทับใหญ่
ตำบลทับใหญ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-517656
อีเมล์แอดเดรสbantuppho@gmail.com
เว็บไซต์http://surinarea2.org/t
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก