บ้านแต้-หนองบก
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020132
PERCODE 6 หลัก650378
กระทรวง 10 หลัก1032650378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแต้-หนองบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAE - NONGBOG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านแต้
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590189
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก