บ้านม่วงหมาก
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020133
PERCODE 6 หลัก650376
กระทรวง 10 หลัก1032650376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANGMARK
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านม่วงหมาก
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-144088
อีเมล์แอดเดรสMUANGMAKSchool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก