บ้านน้ำคำ
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020134
PERCODE 6 หลัก650377
กระทรวง 10 หลัก1032650377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamkham
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านน้ำคำ
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599568
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก