บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020135
PERCODE 6 หลัก650372
กระทรวง 10 หลัก1032650372
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าม่วงโนนตาล
ชื่อ (อังกฤษ)Laomuangnontan
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านเหล่าม่วง
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์997346085
อีเมล์แอดเดรสpotorn08@hotmail.com
เว็บไซต์banlm.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก