บ้านโนนจำปา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020136
PERCODE 6 หลัก650375
กระทรวง 10 หลัก1032650375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจำปา
ชื่อ (อังกฤษ)bannonjumpa
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านโนนจำปา
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-9051236
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก