บ้านธาตุ
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020137
PERCODE 6 หลัก650369
กระทรวง 10 หลัก1032650369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAT
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านดู่
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-2636150
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.banthatschool.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก