บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020138
PERCODE 6 หลัก650370
กระทรวง 10 หลัก1032650370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำสร้าง-นางเภา
ชื่อ (อังกฤษ)numsang
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านน้ำสร้าง
ตำบลธาตุ
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44590188
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก