บ้านอาจญา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020139
PERCODE 6 หลัก650348
กระทรวง 10 หลัก1032650348
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาจญา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN ARJYA SCHOOL
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านอาจญา
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก