บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020140
PERCODE 6 หลัก650345
กระทรวง 10 หลัก1032650345
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)bannamkeaw
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านน้ำเขียว
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590320
อีเมล์แอดเดรสbannamkeaw345@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก