บ้านหนองคู
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020141
PERCODE 6 หลัก650346
กระทรวง 10 หลัก1032650346
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคู
ชื่อ (อังกฤษ)BanNongkhu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองคู
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599555
อีเมล์แอดเดรสnongkhu@hotmail.com
เว็บไซต์www.nonghku.ac.th.gs/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก