ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020142
PERCODE 6 หลัก650347
กระทรวง 10 หลัก1032650347
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
ชื่อ (อังกฤษ)Thairathwittaya fifteen bankosom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านโกส้ม
ตำบลน้ำเขียว
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์857447501
อีเมล์แอดเดรสthairat-15@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก