บ้านเบิด
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020143
PERCODE 6 หลัก650385
กระทรวง 10 หลัก1032650385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเบิด
ชื่อ (อังกฤษ)BANBERD SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านเบิด
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์44144059
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650385
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก