ไตรคามวิทยา
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020144
PERCODE 6 หลัก650386
กระทรวง 10 หลัก1032650386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Traikhamwitthaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านบะฮี
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817603159
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก