บ้านหนองกระทุงตากแดด
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020145
PERCODE 6 หลัก650387
กระทรวง 10 หลัก1032650387
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกระทุงตากแดด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKRATHUNGTAKDAET SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองกระทุง
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590446
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650387
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก