บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020146
PERCODE 6 หลัก650388
กระทรวง 10 หลัก1032650388
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแข้ด่อน-หนองบัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANKAEDON-NONGBUA SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านแข้ด่อน
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbankaedonnongbua2020@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก