บ้านหนองผือ
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020147
PERCODE 6 หลัก650389
กระทรวง 10 หลัก1032650389
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือ
ชื่อ (อังกฤษ)NONGPHUE
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองผือ
ตำบลเบิด
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-1172600
อีเมล์แอดเดรสnongphue2562@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1032650389
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก