บ้านนาวอง
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020148
PERCODE 6 หลัก650368
กระทรวง 10 หลัก1032650368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาวอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAVONG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านนาวอง
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-599875
อีเมล์แอดเดรสnawongschool63@gmail.com
เว็บไซต์sites.google.com/site/srn2bannawong2563/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก