บ้านช่องยางชุม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020149
PERCODE 6 หลัก650364
กระทรวง 10 หลัก1032650364
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านช่องยางชุม
ชื่อ (อังกฤษ)BUNCHONGYUNGCHUM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านช่อง
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590186
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก