บ้านคอนสวรรค์
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020150
PERCODE 6 หลัก650365
กระทรวง 10 หลัก1032650365
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bankonsawan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkonsawanschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650365
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก