บ้านสี่เหลี่ยม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020151
PERCODE 6 หลัก650366
กระทรวง 10 หลัก1032650366
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสี่เหลี่ยม
ชื่อ (อังกฤษ)sriliam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยม
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์933295678
อีเมล์แอดเดรสsriliamschool@gmail.com
เว็บไซต์http://202.143.189.167/srilieam/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก