บ้านนาอุดม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020152
PERCODE 6 หลัก650367
กระทรวง 10 หลัก1032650367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)bannaudom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านนาอุดม
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์086-2510458
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://1.179.157.218/smss/bannaudom
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก