บ้านไผ่ (วันครู 2503)
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020153
PERCODE 6 หลัก650363
กระทรวง 10 หลัก1032650363
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไผ่ (วันครู 2503)
ชื่อ (อังกฤษ)BanPhai School
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านไผ่
ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์973358556
อีเมล์แอดเดรสBanpai.2503@gmail.com
เว็บไซต์School.rattanaburi.net/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก