บ้านยาง
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020154
PERCODE 6 หลัก650371
กระทรวง 10 หลัก1032650371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านยาง
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590185
อีเมล์แอดเดรสbanyang.32020154@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650371
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก