บ้านนางเข็ม
เครือข่ายรัตนบุรี
เครือข่ายรัตนบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020155
PERCODE 6 หลัก650374
กระทรวง 10 หลัก1032650374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางเข็ม
ชื่อ (อังกฤษ)Nangkhem
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านนางเข็ม
ตำบลยางสว่าง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810746857
อีเมล์แอดเดรสnangkhem2487@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650374
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก